hầm metro thứ 2 Sài Gòn: Video: Robot khổng lồ khoan hầm metro thứ hai ở Sài Gòn