hầm chui Kim Liên: Video: Hàng chục xe máy đổ la liệt trong hầm chui Kim Liên

  • Video: Hàng chục xe máy đổ la liệt trong hầm chui Kim Liên

    Video: Hàng chục xe máy đổ la liệt trong hầm chui Kim Liên

    Khoảng hơn 9h sáng nay, 7/12, hàng chục xe máy khi đi qua hầm chui Kim Liên (Hà Nội) đã bị ngã xe, đổ la liệt. Ghi nhận thực tế, mặt đường rất trơn, như được bôi mỡ. Suốt cả buổi sáng nay, việc đi qua hầm vẫn khó khăn và nguy hiểm.

  • Hàng chục xe máy đang đổ la liệt trong hầm chui Kim Liên

    Hàng chục xe máy đang đổ la liệt trong hầm chui Kim Liên

    Khoảng hơn 9h sáng nay, 7/12, hàng chục xe máy khi đi qua hầm chui Kim Liên (Hà Nội) đã bị ngã xe, đổ la liệt. Ghi nhận thực tế, mặt đường rất trơn, như được bôi mỡ. Đến thời điểm này việc đi qua hầm vẫn vô cùng khó khăn và nguy hiểm.