hải quân Việt Nam tập trận bắn đạn thật: Bộ Tư lệnh Hải quân kiểm tra Cụm lực lượng Hải quân 4 bắn đạn thật