Hải quân Việt Nam: Mỹ - Việt Nam 'đang làm việc về chuyến thăm thứ hai của tàu sân bay'