hải quân Ấn Độ: Khoảnh khắc ấn tượng tàu CSB Việt Nam thăm Ấn Độ