Hải Dương: Ảnh cưới trong garage ôtô của vợ chồng chàng thợ máy Hải Dương