HAGL bị loại: ĐT Việt Nam chuẩn bị trận giao hữu đầu tiên: 3 cầu thủ HAGL lo bị loại