HAGL - Quảng Nam: Thăng hoa trước nhà ĐKVĐ, HAGL lại rơi 'vàng' vì sai lầm muôn thuở