HAGL: Sau 'bắt tay' với Thaco, công ty bầu Đức 'thay máu' lãnh đạo cấp cao

  • Sau 'bắt tay' với Thaco, công ty bầu Đức 'thay máu' lãnh đạo cấp cao

    Sau 'bắt tay' với Thaco, công ty bầu Đức 'thay máu' lãnh đạo cấp cao

    Công ty của bầu Đức thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty.

  • Cứu người khỏi thảm họa, Bầu Đức đón tin may mắn ngàn tỷ

    Cứu người khỏi thảm họa, Bầu Đức đón tin may mắn ngàn tỷ

    Nằm ở vùng tâm điểm thảm họa vỡ đập thủy điện, Bầu Đức đã phải dốc sức cứu người, trong khi đó việc làm ăn lại có may mắn mới. Đại gia Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) tiếp tục ghi nhận túi tiền gia tăng ngàn tỷ nhờ cổ phiếu tăng trần dữ dội. Dòng tiền được cải thiện nhưng vẫn còn khá nhỏ bé so với khối nợ khổng lồ của doanh nghiệp.