Hacker: Hacker phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên macOS High Sierra