Hacker: Nhóm hacker này tự nhận đã hack YouTube hôm qua, không biết là thật hay chỉ 'võ mồm' bám fame