hà tiện: Vừa ngủ dậy đi tiểu ngay lập tức có tốt không: Lâu nay nhiều người vẫn làm mà không hiểu