Hà Nội trồng phong lá đỏ: Cây phong ra lá xanh mướt trên phố Hà Nội