Hà Nội trồng phong lá đỏ: Phong lá đỏ Hà Nội trổ lộc ngày cận Tết Nguyên đán