hà nội: Cả chung cư ở Hà Nội nháo nhác sơ tán vì... một nồi thịt kho