GrabCar: Chửi khách 'mày ngu lắm', tài xế Grab yêu cầu khách lên xe phải chào