GrabCar: Hà Nội mưa lạnh kéo dài, GrabCar cước đắt gấp đôi taxi