Gốc sưa bonsai: Gốc sưa bonsai cao 1 mét giá 1,4 tỷ đồng gây xôn xao