Gỗ sưa: Cận cảnh căn nhà gỗ sưa đỏ được trả giá trăm tỉ đồng, chủ nhân vẫn không bán