Gỗ quý: Cháy lớn kéo dài 5 tiếng tại kho chứa gỗ quý ở Quảng Bình