Giới trẻ

Nữ sinh giành học bổng 7 tỷ trước ngày đi học Havard

Nhà nghèo, mẹ làm lao công song Trần Thị Diệu Liên luôn nỗ lực học tập để giành được học bổng toàn phần của đại học danh giá. Gần một tháng nữa, Liên sẽ lên đường sang Mỹ làm thủ tục nhập học.Tin mới hơn