Sức khỏe

  • 'Chuyện ấy' thế nào để an toàn khi trời nóng?

    'Chuyện ấy' thế nào để an toàn khi trời nóng?

    Nhịn "chuyện ấy" thậm chí kiêng hẳn trong ngày nắng nóng phổ biến ở nhiều cặp đôi, tuy nhiên việc “nhịn” này hại mà không lợi.

  • Vì sao nên 'yêu' thường xuyên?

    Vì sao nên 'yêu' thường xuyên?

    Ái ân không chỉ đem lại sự thỏa mãn về mặt thể xác hay chỉ để duy trì nòi giống, mà các lợi ích của nó đối với sức khỏe thể chất và tinh thần là vô cùng lớn.