giờ vào học: Nam sinh 13 tuổi tử vong do bị bạn đùa nghịch đâm kiếm vào lưng