giờ vào học: Bắt gặp con gái cùng bạn trai vào quán trà sữa sau giờ học, mẹ lao tới chửi bới, cầm ghế dọa đánh