Giở trò đồi bại: Ảo giác vì ma túy, nam sinh giở trò đồi bại với ông lão tàn tật