gió giật: Người đàn ông bị điện giật chết oan: Do mưa gió, tàu dừa va đập đứt dây!