gió giật: Olympic mùa đông 2018: Gió giật quật ngã hàng loạt vận động viên