Giờ cao điểm: Video Ảnh: Đường phố Hà Nội vắng vẻ lạ thường ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết