giết vợ: Khởi tố kẻ bóp cổ vợ tử vong rồi dựng hiện trường giả