giết người yêu phi tang xác: [PHOTO STORY] 3 mũi trinh sát và nửa giờ đấu trí với kẻ giết người yêu cũ, phi tang thi thể