giết người yêu: Đối tượng đánh bạn gái 17 tuổi đang mang thai tử vong có tiền sử theo dõi bệnh tâm thần