Giết người hàng loạt: Quá kinh hoàng: Tên sát nhân máu lạnh giết 49 cô gái rồi đem đi cho... lợn ăn