Giết người hàng loạt: Kẻ giết người hàng loạt ở Nga khai thêm vụ án mới khi đang thụ án chung thân