giết người giữa đêm: Bị đánh tới chết vì hát karaoke giữa đêm