giết người chôn xác phi tang: Vụ phát hiện bộ xương dưới nền nhà trọ: Lạnh người nghe lời khai của kẻ sát nhân
<