giết người chôn xác phi tang: Ám ảnh lời cầu xin của nam bảo vệ trước khi bị nhóm sát thủ giết hại, chôn xác