giết người: Người đàn ông xăm hình 'kiếp cô đơn' chết đói trong rừng