giết bạn gái vì ghen: Lời khai man rợ của kẻ giết bạn gái vì ghen tuông ở Sài Gòn: Ôm thi thể ngủ cùng 8 tiếng rồi mới phân xác phi tang