giật chồng: Cướp 200 triệu của vợ chồng người bán thịt heo rồi đi mua vàng