giáo phái tình dục: Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái: Không có thí sinh nào phải bỏ thi vì mưa lũ