giao hữu M-150: Trump khiến dân Mỹ phẫn nộ vì đề nghị trang bị súng cho giáo viên