giao hữu M-150: U19 Việt Nam thắng đậm tại Trung Quốc