Giáng sinh: Đắk Lắk: Sở GDĐT yêu cầu báo cáo vụ học sinh mở nhạc sàn trong ngày khai giảng