Giáng sinh: Xả súng tại chợ Giáng sinh Pháp, 4 người thiệt mạng