Giáng sinh: Đâm chết bạn trai giữa tiệc sinh nhật vì bị tát