giang hồ khét tiếng Vũ Bông Hồng: Lời thú tội của trùm giang hồ khét tiếng Vũ 'bông hồng'