giang hồ: Đồng Nai: Băng nhóm dùng súng, kiếm ập vào quán cà phê truy sát