giảm cân: Giám đốc VTV9: Trường Giang nông cạn, thiếu suy nghĩ, ảnh hưởng tới cái chung