giảm cân: Thiết bị giám sát biển của Trung Quốc được lắp gần căn cứ hạt nhân Mỹ