Giải trí

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model!

Các thí sinh trong top 18 "Vietnam's Next Top Model 2016" đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho đêm Chung kết diễn ra vào tối mai.

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 1.

Top 4

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 2.

Fung La

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 3.

Thùy Trang

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 4.

Huy Quang

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 5.

Ngọc Châu

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 6.

Top 3 được bình chọn để quay lại nhiều nhất gồm Thùy Trâm...

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 7.

.Kim Nhã...

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 8.

...Minh Phong đều được luyện tập chung với top 4

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 9.

Út Trang - Thùy Trâm

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 10.

Kim Nhã - Nguyễn Phương

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 11.

Thiếu Lan - Duy Minh

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 12.

Thu Hường - Minh Phong

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 13.

Hình dựng sân khấu cho đêm Chung kết

Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu và top 18 đang tập Chung kết Next Top Model! - Ảnh 14.

Sân khấu chính đang dần hoàn thiện

Theo Angus (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
NH: Andy TranTin mới hơn