Giải trí

Hãng phim truyện Việt Nam - Từ thời vàng son đến ồn ào cổ phần hóa

 

Từng có những bộ phim lịch sử, gần đây, khi chuyển đổi mô hình, hãng phim truyện VN thường xuyên lỗ, giá trị như bằng không.Tin mới hơn