giá xe máy: Mitsubishi Pajero Sport có thêm bản máy dầu tại Việt Nam, giá bán từ 1,062 tỷ đồng