giá xăng RON 92: Đã đến lúc thả nổi giá xăng dầu?

  • Đã đến lúc thả nổi giá xăng dầu?

    Đã đến lúc thả nổi giá xăng dầu?

    Trong khi chưa thể thả nổi hoàn toàn vẫn có những cách đưa giá xăng dầu tiệm cận thị trường như bỏ Quỹ Bình ổn giá, dừng áp đặt lợi nhuận định mức.

  • Bộ Công Thương lên tiếng về giá xăng tăng mạnh

    Bộ Công Thương lên tiếng về giá xăng tăng mạnh

    Về việc giá xăng, dầu trong nước liên tục được điều chỉnh tăng với mức 995 đồng/lít trong 2 kỳ điều hành giá, Bộ Công Thương cho biết, do giá xăng dầu thế giới thời gian gần đây tăng mạnh và khó có thể không tăng giá.