giá xăng: Xăng có thể được kìm giá

  • Xăng có thể được kìm giá

    Xăng có thể được kìm giá

    Giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng giảm nhưng không nhiều nên nhà điều hành có thể giảm quỹ để giữ giá.

  • Mỹ chính thức ép Nhật ngừng nhập dầu từ Iran

    Mỹ chính thức ép Nhật ngừng nhập dầu từ Iran

    Nhập khẩu dầu của Nhật từ Iran dự kiến sẽ giảm về không từ khoảng đầu tháng 10/2018. Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dự kiến sẽ thay Iran để cung cấp dầu cho Nhật.