giá xăng: Chưa tăng giá xăng dầu

  • Chưa tăng giá xăng dầu

    Chưa tăng giá xăng dầu

    Bất chấp việc giá dầu thế giới tăng, nhà điều hành quyết định dùng quỹ bình ổn để giữ giá bán lẻ xăng, dầu trong nước.

  • Giá xăng có thể tăng lại vào ngày mai

    Giá xăng có thể tăng lại vào ngày mai

    Trên thị trường thế giới, giá xăng đang lên trên 60 USD một thùng, tăng 8-9% so với kỳ điều hành trước đó.