giá vàng trong nước: Giá vàng miếng trong nước cao hơn thế giới 3 triệu đồng