giá vàng trong nước: Giá vàng hôm nay 15/12: Giảm giá chờ diễn biến mới