giá vàng quốc tế: Giá vàng miếng vẫn quanh 37 triệu đồng