giá vàng quốc tế: Giá vàng hôm nay 14/8: USD tăng dựng ngược, vàng tụt xuống đáy