giá vàng hôm nay: Giá vàng hôm nay 19/3: Xuống đáy tháng 3, gom hàng chờ sốt