giá vàng hôm nay: Giá vàng hôm nay 15/8: Thế giới bất ổn, vàng dò đáy 18 tháng