giá vàng hôm nay: Giá vàng hôm nay 20/10: Lãi suất tăng, vàng cắm đầu giảm