giá vàng giảm sâu: Giá vàng hôm nay 16/7: Tiếp tục giảm sâu