giá vàng: Các ‘đại gia’ ngoại đã thâu tóm đất tây Hồ Tây như thế nào?