giá vàng: Giá vàng hôm nay 25/5: Chờ đợi cuộc chiến, quay đầu giảm mạnh