Gia đình

Khi chồng chán vợ thì những cử chỉ tình yêu "bốc hơi" nhanh đến mức nào?

Còn yêu nhau thì "củ ấu cũng tròn"... Nhưng khi tình yêu nhạt nhòa theo năm tháng, chồng đối với vợ không còn ngọt ngào, lãng mạn, kiên nhẫn như trước...

Truyện tranh: Khi chồng chán vợ thì những cử chỉ tình yêu bốc hơi nhanh đến mức nào? - Ảnh 1.
 
Truyện tranh: Khi chồng chán vợ thì những cử chỉ tình yêu bốc hơi nhanh đến mức nào? - Ảnh 2.
 
Truyện tranh: Khi chồng chán vợ thì những cử chỉ tình yêu bốc hơi nhanh đến mức nào? - Ảnh 3.
 
Truyện tranh: Khi chồng chán vợ thì những cử chỉ tình yêu bốc hơi nhanh đến mức nào? - Ảnh 4.
 
Truyện tranh: Khi chồng chán vợ thì những cử chỉ tình yêu bốc hơi nhanh đến mức nào? - Ảnh 5.
 
Truyện tranh: Khi chồng chán vợ thì những cử chỉ tình yêu bốc hơi nhanh đến mức nào? - Ảnh 6.
 
Truyện tranh: Khi chồng chán vợ thì những cử chỉ tình yêu bốc hơi nhanh đến mức nào? - Ảnh 7.
 
Truyện tranh: Khi chồng chán vợ thì những cử chỉ tình yêu bốc hơi nhanh đến mức nào? - Ảnh 8.
 
Truyện tranh: Khi chồng chán vợ thì những cử chỉ tình yêu bốc hơi nhanh đến mức nào? - Ảnh 9.
 
Truyện tranh: Khi chồng chán vợ thì những cử chỉ tình yêu bốc hơi nhanh đến mức nào? - Ảnh 10.
 Tin mới hơn