giá điện: BlackBerry ra mắt KEY2 LE tại VN, giá 11,8 triệu đồng